Karina Johansen style=

Karina Johansen

President
Karin Tellefsen style=

Karin Tellefsen

Sekretær Medlemsansvarlig
Anne Lise Langballe style=

Anne Lise Langballe

Kasserer